برندها

  • بــرنــد مــاردیـنــی
    بــرنــد مــاردیـنــی

    تولید کننده انواع فرآورده های لبنی از جمله پنیرهای ورقه ای ، کره های حیوانی ، پنیرهای خامه ای ، دیپ های پنیر (سس) ، خامه های صبحانه ، خامه های قنادی ، روغن حیوانی و دیگر فرآورده های لبنی می باشد.

  • بــرنــد پِــــدَم
    بــرنــد پِــــدَم

    تولید کننده انواع پودرهای لبنی با مصرف صنعتی که شامل پودر شیر خشک ، پودر آب پنیر ، پودر دوغ کره و پودر پرمیت می باشد.

مدیریت:
تلفن:
آدرس: