• صدای مشتری

صدای مشتری

 • نظرسنجی مصرف کنندگان

  • رضایت شما از کیفیت محصولات برنالبن در مقایسه با محصولات سایر شرکت ها چقدر است؟

  • رضایت شما از کیفیت بسته بندی محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از تنوع سبد محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از قیمت محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از اطلاع رسانی در مورد محصولات شرکت چقدر است؟

  • رضایت شما از در دسترس بودن کانال های ارتباطی شرکت مانند تلفن ، فکس و ایمیل چقدر است؟

  • رضایت شما از در دسترس بودن محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از اطلاع رسانی شرکت در خصوص محصولات قابل ارائه (تبلیغات ، بروشور ، وب سایت) چقدر است؟

  • رضایت شما از وبسایت شرکت مواد غذایی برنالبن چقدر است؟

  • رضایت شما از میزان انطباق کلی محصولات ما با انتظارات شما چقدر است؟

  • رضایت شما از عملکرد کلی سازمان چقدر است؟

  • چقدر تمایل به خرید مجدد محصولات دارید؟

  • رضایت شما از شرکت مواد غذایی برنالبن نسبت به رقبا چقدر است؟

  • آيا رضايتمندی شما به حدی بوده است كه ما را به ديگران معرفی كنيد؟

  • هرگونه نظر و يا پيشنهادی جهت بهبود عملکرد ما داريد، مرقوم فرماييد:

 • نظرسنجی توزیع کنندگان

  • رضایت شما از کیفیت محصولات برنالبن در مقایسه با محصولات سایر شرکت ها چقدر است؟

  • رضایت شما از کیفیت بسته بندی محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از تنوع سبد محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از قیمت محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از شرایط پرداخت چقدر است؟

  • رضایت شما از تخفیفات محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از دقت در تحویل اقلام درخواستی چقدر است؟

  • رضایت شما از زمان تحویل محصولات چقدر است؟

  • رضایت شما از اطلاع رسانی در مورد محصولات و خدمات شرکت چقدر است؟

  • رضایت شما از در دسترس بودن کانال های ارتباطی شرکت مانند تلفن ، فکس و ایمیل چقدر است؟

  • رضایت شما از پاسخگو بودن پرسنل فروش چقدر است؟

  • رضایت شما از رفتار پرسنل فروش چقدر است؟

  • رضایت شما از عملکرد کلی سازمان چقدر است؟

  • چقدر تمایل به خرید مجدد محصولات دارید؟

  • رضایت شما از شرکت مواد غذایی برنالبن نسبت به رقبا چقدر است؟

  • هرگونه نظر و يا پيشنهادی جهت بهبود عملکرد ما داريد، مرقوم فرماييد:

مدیریت:
تلفن:
آدرس: