• به ما بپیوندید

به ما بپیوندید

 • فرم حمایت از طرح های پژوهشی

  در این بخش فرم های لازم جهت ارائه اطلاعات طرح های صنعتی و موارد مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات تکمیلی طرح های مخاطبان قرار داده شده است. کسانی که مایلند از کمک های مادی و معنوی ما بهره مند شوند، ضمن رعایت تذکرات ذیل لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند.

  • مشخصات طرح
  • * عنوان طرح : * مدت اجرا(ماه) :
  • * اعتبارکلی طرح به عدد(ریال) : * اعتبارکلی طرح به حروف(ریال) :
  • مشخصات پژوهشگر اصلی طرح
  • * نام : * نام خانوادگی :
  • * آخرین مدرك تحصيلی (گرایش/رشته تحصيلی) : * سوابق و نتایج طرح های پژوهشی :
  • * شغل / سمت : * مؤسسه متبوع :
  • * نشانی :
  • * شماره تماس : نمابر : * تلفن همراه :
  • * پست الكترونيك :
  • مشخصات موضوعی طرح
  • * بيان مساله و ضرورت انجام پژوهش به طور خلاصه :
  • * چه کاربردهایی از انجام این تحقيق متصور است و نتایج تحقيق پاسخگوی کداميك از نيازهای شرکت های صنایع غذایی بخصوص صنایع لبنی می باشد؟
 • فرم همکاری با ما

  در صورت تمایل به همکاری با شرکت مواد غذایی برنالبن، لطفاً فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
  تکمیل همۀ موارد الزامی می باشد.

  • * عنوان شغل درخواستی :
  • مشخصات فردی
  • * نام و نام خانوادگی : * شماره شناسنامه :
  • * تاریخ تولد : * کد ملی :
  • * محل تولد : * محل صدور شناسنامه :
  • * دین : * مذهب :
  • * وضعیت تاهل : * تعداد فرزند :
  • * وضعیت محل سکونت :
  • وضعيت خـدمت نظـام وظيفـه
  • پايان خدمت : محل خدمت : شماره کارت :
  • تاريخ شروع : تاريخ خاتمه :
  • معافیت :
  • شرح معافیت : شماره کارت : تاريخ دريافت کارت معافیت :
  • سـوابـق تحصيـلی
  • دوره : نام موسسه آموزشی :
  • محل تحصیل : نوع مدرک :
  • تاریخ شروع : تاریخ خاتمه :
  • رشته تحصیلی : معدل :
   • دوره
   • نام موسسه آموزشی
   • محل تحصیل
   • نوع مدرک
   • تاریخ شروع
   • تاریخ خاتمه
   • رشته تحصیلی
   • معدل
   • حذف
  • مهارت ،دوره ها، تخصصهاو فنونی را که از طريق آموزش يا تجربه کسب کرده ايد، توضيح دهيد:
  • آيا قصد ادامه تحصیل داريد؟
  • ميزان آشنايی با زبان خارجی
  • نام زبان :
  • مکالمه : خواندن : نوشتن :
   • نام زبان
   • مکالمه
   • خواندن
   • نوشتن
   • حذف
  • ميزان توانايی خود در استفاده از واژه هاي زير که نشانگر ميزان آشنايی شما با رايانه است را با عبارات خيلی خوب ، خوب ، متوسط و ضعيف مشخص نماييد
  • E-mail (OUTLOOK) : Internet : Windows :
  • PowerPoint : Excel : Word :
  • اگر در زمينه های ديگر رايانه ای تخصص داريد و يا دوره های خاصی را گذرانده ايد ذکر فرماييد :
  • سوابق تجربی
  • نام موسسه : تاريخ استخدام : تاريخ ترک :
  • شغل يا سمت : آخرين حقوق و مزايا : علت قطع همکاری :
   • نام موسسه
   • تاريخ استخدام
   • تاريخ ترک
   • شغل يا سمت
   • آخرين حقوق و مزايا
   • علت قطع همکاری
   • حذف
  • * حداقل حقوقی که در نظر داريد (لطفا جواب صريح داده شود و از جوابهايی مانند بسته به نظر شرکت است، خودداري گردد) :
  • سواالت اختصاصی
  • آيا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟ چند سال؟ شماره بیمه :
  • آياسابقه بیماری روحی يا جسمی داشته ايد؟ نوع بیماری :
  • آيا قادر به انجام مسافرت (به عنوان ماموريت) هستید؟ به چه دلیل؟
  • تمايل به همکاری بصورت :
  • نحوه آشنايی با اين شرکت :
  • آيا از بستگان يا دوستان شما در اين شرکت شاغل میباشند؟ نام؟ نسبت :
  • آيا در صورت لزوم تضمین میدهید ؟
  • نشانی محل سكونت
  • * نشانی دقيق منزل :
  • * شماره تلفن همراه : شماره تلفن منزل :
مدیریت:
تلفن:
آدرس: