بــرنــد مــاردیـنــی

تولید کننده انواع فرآورده های لبنی از جمله پنیرهای ورقه ای ، کره ، انواع پنیر خامه ای صبحانه ، سس های پنیر(دیپ) ، خامه صبحانه ، خامه قنادی و روغن حیوانی می باشد.
مدیریت:
تلفن:
آدرس: