شرکت مواد غذایی برنالبن

تاریخ 1403/01/30

مشخصات درخواست کننده

 • *نام و نام خانوادگی:
  نام شرکت:
 • *تلفن ثابت:
  ایمیل:
 • تلفن همراه:
 • *نشانی:

انتخاب محصول

 • گروه محصول:
 • نام محصول:
 • تعداد کارتن سفارش داده شده (عدد):
کد فروش
تعداد در کارتن
گروه محصول نام محصول کد فروش تعداد در کارتن (عدد) تعداد کارتن سفارش داده شده (عدد) تعداد کل سفارش (عدد) وزن (کیلوگرم) حذف
--
مدیریت:
تلفن:
آدرس: