• به ما بپیوندید

فرم حمایت از طرح های پژوهشی

در این بخش فرم های لازم جهت ارائه اطلاعات طرح های صنعتی و موارد مورد نیاز جهت ارسال اطلاعات تکمیلی طرح های مخاطبان قرار داده شده است. کسانی که مایلند از کمک های مادی و معنوی ما بهره مند شوند، ضمن رعایت تذکرات ذیل لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایند.
مدیریت:
تلفن:
آدرس: