• نمایندگی ها
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
هرمزگان
  • استان هرمزگان - کیش (نماینده محصولات فست فودی) مدیریت:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09108569467 آدرس:استان هرمزگان - جزیره کیش
  • استان هرمزگان - کیش (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09108569467 آدرس:استان هرمزگان - جزیره کیش
  • استان هرمزگان - بندر عباس (نماینده محصولات فست فودی) مدیریت:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09108569467 آدرس:استان هرمزگان - شهر بندر عباس
مدیریت:
تلفن:
آدرس: