• نمایندگی
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
گیلان
  • استان گیلان - رشت (نماینده محصولات فست فودی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان گیلان - شهر رشت
  • استان گیلان - رشت (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان گیلان - شهر رشت
  • استان گیلان - آستارا (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان گیلان - شهر آستارا
مدیریت:
تلفن:
آدرس: