• نمایندگی
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
خوزستان
  • استان خوزستان - اهواز (نماینده محصولات فست فودی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان خوزستان - شهر اهواز
  • استان خوزستان - خرمشهر (نماینده محصولات لبنی و فست فودی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان خوزستان - شهر خرمشهر
مدیریت:
تلفن:
آدرس: