• نمایندگی
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
آذربایجان غربی
  • استان آذربایجان غربی - سلماس (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان آذربایجان غربی - شهر سلماس
  • استان آذربایجان غربی - بوکان (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان آذربایجان غربی - شهر بوکان
  • استان آذربایجان غربی - ارومیه (نماینده محصولات فست فودی و لبنی) مدیریت:خانم رها ولی کمال (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09376078339 آدرس:استان آذربایجان غربی - شهر ارومیه
مدیریت:
تلفن:
آدرس: