• نمایندگی ها
  • نمایندگی ها

محدوده : استان/کشور :
آذربایجان شرقی
  • استان آذربایجان شرقی - تبریز (نماینده محصولات لبنی) مدیریت:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09108569467 آدرس:استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز
  • استان آذربایجان شرقی - تبریز (نماینده محصولات فست فودی) مدیریت:مهرداد فرزامی (مدیر فروش) تلفن تماس:02165435510 - 09108569467 آدرس:استان آذربایجان شرقی - شهر تبریز
مدیریت:
تلفن:
آدرس: