اهداف کلان1- حفظ کیفیت و اصالت محصول در روند تولید
2- افزایش فروش ، سودآوری و سهم بازار
3- گسترش اقتصادی و اشتغال زایی
4- نوآوری و ارتقاء سلیقه و انتظارات مصرف کننده
5- جلب رضایت مشتریان
6- کسب رضایت کارکنان
7- توسعه و ارتقاء دانش و تکنولوژی سازمان
مدیریت:
تلفن:
آدرس: