ماموریتبرنالبن سعی در تولید و ارائه بهترین مواد اولیه لبنیاتی کشور ( برند پدم ) و بهترین فرآورده های لبنی ( برند ماردینی ) را از طریق بروزترین تکنولوژی ، ماشین آلات و امکانات فنی و تیم و کارشناسان متخصص و مجرب دارد ، همانا ما معتقدیم مشتریان ما، سهامداران اصلی شرکت بوده و در مرکز توجه برنالبن قرار دارند ، مشتریانی که بهترین ها را آگاهانه برای خود و خانواده شان انتخاب می کنند . همه ما می دانیم سلامتی یک جامعه در گرو تغذیه سالم بوده و کماکان راه طولانی را برای این هدف پیش رو داریم ، هر کدام از ما به نوبه خود وظیفه و مسئولیتی را به عهده گرفته ایم ، ما با ارائه بهترین محصولات و فرآورده ها و شما با انتخاب بهترین محصول و فرآورده ...

ارزش های سازمانی ما :

توسعه فرهنگ مشارکت
رشد و یادگیری مداوم و بهبود مستمر
پاسخگویی ، صداقت و درستی و تعهد و مسئولیت پذیری
حفظ و ترقی دیدگاههای کیفیت مدارانه و مشتری مدارانه
نوآوری و خلاقیت
افزایش بهره وری
مدیریت:
تلفن:
آدرس: